Tài nguyên dạy học

Ảnh ngẫu nhiên

DSC_2848.jpg DSC_2853_1.jpg DSC_2849.jpg DSC_2841.jpg DSC_2840.jpg IMG_20170906_091339.jpg IMG_20170906_090928.jpg Copy_of_IMG_20170906_090928_1.jpg IMG_20170906_091346.jpg IMG_20170906_061948.jpg 201402220002.jpeg 201402220001.jpeg 201402210003.jpeg 201402210002.jpeg 201402230004.jpeg 201402230005.jpeg 201402230003.jpeg 71.png

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Sắp xếp dữ liệu

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • BÁO MỚI

  CẢM ƠN BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

  THCS TÂN VĂN KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019


  CHÀO ĐÓN BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA TRƯỜNG THCS TÂN VĂN - LÂM HÀ


  CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA THCS TÂN VĂN - HÃY ĐĂNG NHẬP ĐỂ SỬ DỤNG HẾT CHỨC NĂNG CỦA DIỄN ĐÀN

  báo cáo tổng kết ubkt cđ

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Trần Sỹ Nguyên
  Người gửi: Trần Sỹ Nguyên (trang riêng)
  Ngày gửi: 13h:47' 20-04-2017
  Dung lượng: 49.5 KB
  Số lượt tải: 717
  Số lượt thích: 0 người
  CÔNG ĐOÀN GD LÂM HÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  CĐCS THCS TÂN VĂN Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc

  Số: /BC-UBKT Tân Văn ,ngày 25 tháng 04 năm 2017

  BÁO CÁO TỔNG KẾT
  HOẠT ĐỘNG CỦA UỶ BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN
  NĂM HỌC 2016-2017


  TỔ CHỨC.
  Ủy ban kiểm tra Công đoàn trường THCS Tân Văn nhiệm kỳ 2012-2017 gồm 03 đồng chí :
  Đ/c Trần Sỹ Nguyên : Chủ nhiệm UBKT Công đoàn.
  Đ/c Vương Thị Vui : Ủy viên UBKT Công đoàn.
  Đ/c Nguyễn Thị Mai : Ủy viên UBKT Công đoàn.

  NỘI DUNG THỰC HIỆN:
  Việc giúp Ban chấp hành công đoàn kiểm tra việc thực hiện Điều lệ:
  Việc thực hiện thủ tục, trình tự kết nạp đoàn viên, cấp thẻ đoàn viên của Ban chấp hành công đoàn:
  Số lần kiểm tra: 02.
  Nhận xét đánh giá:
  Ban chấp hành thực hiện thủ tục kết nạp Đoàn viên mới đúng theo quy định Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
  Việc cấp thẻ đoàn viên: Công Đoàn đã lập danh sách, chụp hình làm lại thẻ cho đòn viên.
  Việc chỉ đạo, hướng dẫn các tổ trưởng công đoàn tổ chức Đại hội và bầu tổ trưởng công đoàn của Ban chấp hành công đoàn:
  Số lần kiểm tra: 02.
  Nhận xét đánh giá:
  Các Tổ trưởng công đoàn sau khi được bầu ở tổ đều được Ban chấp hành công đoàn ra quyết định công nhận theo đúng quy định.
  Việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quyết định của Công đoàn cơ sở và Công đoàn Giáo Dục Huyện Lâm Hà :
  Số lần kiểm tra: 02.
  Nhận xét đánh giá:
  Ban chấp hành công đoàn đã triển khai và thực hiện đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, quyết định của Công đoàn cơ sở và Công đoàn Giáo Dục Huyện Lâm Hà đến các tổ công đoàn và tòan thể công đoàn viên.
  Trong quá trình thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quyết định của Công đoàn cơ sở và Công đoàn Giáo Dục Huyện Lâm Hà Ban chấp hành công đoàn có phân công các thành viên Ban chấp hành theo dõi, đôn đốc, vận động CĐV thực hiện để đạt kết quả cao và có báo cáo kịp thời về Công đoàn GD Lâm Hà .
  Việc thực hiện chế độ sinh họat của Ban chấp hành công đoàn, các tổ công đoàn,Ban nữ công, Ủy ban kiểm tra công đoàn, Ban thanh tra nhân dân.
  Số lần kiểm tra: 02.
  Nhận xét đánh giá:
  Ban chấp hành công đoàn, tổ trưởng công đoàn đảm bảo sinh họat định kỳ mỗi tháng 1 lần, nội dung sinh họat phong phú, có cập nhật ghi biên bản đầy đủ đúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
  Ban nữ công, Ủy ban kiểm tra công đoàn, Ban thanh tra nhân dân đảm bảo sinh họat định kỳ mỗi quý 1 lần, nội dung sinh họat phong phú, có cập nhật ghi biên bản đầy đủ đúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
  Các thành viên Ủy ban kiểm tra công đoàn đều tham gia họp với Ban chấp hành công đoàn thường xuyên.
  Các Nghị quyết của Ban chấp hành công đoàn đều được biểu quyết thông qua trong buổi họp trước khi triển khai thực hiện với tỷ lệ 100%.
  Việc xây dựng quy chế họat động nhiệm kỳ, kế họach họat động hàng năm của Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra công đoàn, việc thực hiện thông tin báo cáo:
  Số lần kiểm tra: 02.
  Nhận xét đánh giá:
  Việc xây dựng quy chế họat động nhiệm kỳ, kế họach họat động hàng năm của Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra công đoàn đã tiến hành thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ, từ đầu từng năm học, đã được thông qua các thành viên Ban chấp hành công đoàn và các thành viên Ủy ban kiểm tra công đoàn và đã được các các thành viên thống nhất thực hiện nghiêm túc.
  Hàng quý đều có báo cáo đầy đủ kế họach thực hiện cho Công đoàn Giáo Dục Lâm Hà đúng thời gian quy định.
  ( Nhận xét đánh giá chung việc kiểm tra việc chấp hành điều lệ công đoàn:
  Ban chấp hành Công đoàn đã thực hiện đúng theo các quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
  Qua quá trình kiểm tra Ủy ban kiểm tra công đoàn đã giúp cho Ban chấp hành Công đoàn khắc phục các thiếu sót trong việc thực hiện điều lệ công đoàn như: Việc theo dõi kiểm tra các nghị quyết công đoàn; theo dõi kiểm tra nội dung, thời gian hội họp ở tổ công đoàn; việc cấp phát thẻ công đoàn cho công đoàn viên.
  ( Những mặt chưa thực hiện được:
  Các thành viên Ủy ban kiểm tra công đoàn đôi lúc chưa chủ động trong việc thực
   
  Gửi ý kiến